Etapa 1: Definirea cerințelor serviciului și crearea comunității potențialilor utilizatori finali

Principalele realizări ale consorțiului GEODIM în perioada 02.07.2012 - 30.12.2012 constau în:

 • Crearea grupului utilizatorilor finali ai GEODIM. Pentru înțelegerea nevoilor potențialilor utilizatori finali s-au organizat mese rotunde și s-au trimis spre completare chestionare specifice.
 • Analiza și documentarea cerințelor utilizatorilor. Au fost identificate și documentate standardele, programele și inițiativele legale care vor sta la baza implementării serviciului GEODIM (ex: Open Geospatial Consortium, Directiva INSPIRE, Programul european de monitorizare a Pământului – GMES) și au fost clar documentate șase categorii de cerințe tehnice ale utilizatorilor (cerințe generale, cerințe referitoare la date, cerințe referitoare la funcționalitate, cerințe de securitate, cerințe software și cerințe hardware).
 • Crearea sitului web al proiectului.
 • Crearea strategiei de dieseminare.
 • Realizarea activităților de diseminare.

Etapa 2: Definirea produselor cartografice care vor fi realizate în sprijinul activităților de management al situațiilor de urgență

Principalele realizări ale consorțiului GEODIM în perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 constau în:

 • Definirea de produse cartografice utile în reprezentarea extinderii zonelor afectate de inundații;
 • Identificarea de algoritmi pentru extragerea măștii de apă din imagini satelitare optice;
 • Identificarea de algoritmi pentru extragerea măștii de apă din imagini satelitare radar;
 • Crearea unui sistem pilot de monitorizare a extinderii stratului de zăpadă;
 • Definirea de produse cartografice utile în reprezentarea extinderii zonelor afectate de alunecări de teren;
 • Crearea unui sistem prototip de monitorizare a deplasărilor terenului folosind tehnici DinSAR;
 • Activitățile de diseminare.

Etapa 3: Definirea infrastructurii de informații geospațiale

Principalele realizări ale consorțiului GEODIM în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 constau în:

 • Definirea modelului bazei de date de referință;
 • Crearea bazei de date de referință;
 • Proiectarea serviciilor de rețea compatibile cu cerențele directivei INSPIRE;
 • Implementarea serviciilor de rețea și crearea geoportalului GEODIM;
 • Dezvoltarea de proceduri de accesare în timp cvasi-real a bazelor de date satelitare și în-situ;
 • Implementarea unor sisteme de testare a infrastructurii de date spațiale GEODIM;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

Raportul științific și tehnic aferent etapei poate fi descărcat de aici. Informații suplimentare (ex: livrabile) pot fi furnizate la cerere.


Etapa 4: Upgradarea serviciului

Principalele realizări ale consorțiului GEODIM în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 constau în:

 • Finalizarea activităților referitoare la produsele cartografice utile în managementul dezastrelor. Acestea au fost începute în etapa a doua și finalizate în proporție de 60%;
 • Finalizarea activităților referitoare la infrastructura de date spațiale (realizarea serviciilor facilitate de rețea compatibile cu specificațiile directivei INSPIRE și a aplicației geoportal);
 • Implementarea unor sisteme de testare și validare a serviciului GEODIM;
 • Demararea activităților de upgrade a serviciului în conformitate cu dezvoltările tehnologice și cerințele utilizatorilor finali;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

Informații suplimentare (ex: livrabile) pot fi furnizate la cerere.


Etapa 5: Calificarea si exploatarea viitoare a serviciului

Principalele realizări ale consorțiului GEODIM în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 constau în:

 • Definirea de produse cartografice pentru cutremure si accidente industriale (V2);
 • Dezvoltarea în cadrul geoportalului GEODIM a unei componente care să permită implicarea comunității în activitatea de răspuns în cazul situațiilor de urgență;
 • Integrarea imaginilor și produselor satelitare provenite de la platforme Santinelă;
 • Documentarea procedurilor de validare a serviciului GEODIM;
 • Validarea serviciului și a lanțului de procesare;
 • Upgradarea serviciului în conformitate cu dezvoltările tehnologice și cerințele utilizatorilor finali;
 • Calificarea serviciului folosind feedback-ul primit de la beneficiari;
 • Demonstrații cu date reale ale capabilităților serviciului GEODIM;
 • Analiza posibilităților de exploatare comercială a serviciului GEODIM;
 • Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

Informații suplimentare (ex: livrabile) pot fi furnizate la cerere.


© 2012 - 2017 Consorțiul GEODIM