Etapa 1: Definirea cerinţelor serviciului şi crearea comunităţii potenţialilor utilizatori finali

Obiectivele principale ale acestei etape sunt:

 • Colectarea şi sintetizarea cerinţelor comunităţii de utilizatori finali şi ale furnizorilor de date/servicii privind produsele cartografice derivate din imagini satelitare.
 • Crearea unei comunităţi de potenţiali utilizatori finali ai serviciului GEODIM. Aceştia vor contribui cu date de referinţă relevante şi vor utiliza produsele generate în cadrul serviciului GEODIM în activităţile de management al situaţiilor de urgenţă.

Activităţi:

 • Activitatea 1-1: Crearea comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
 • Activitatea 1-2: Analiza cerinţelor comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
 • Activitatea 1-3: Întâlnirea comunităţii de potenţiali utilizatori finali.
 • Activitatea 1-4: Realizarea unui document cu cerinţele utilizatorilor.
 • Activitatea 1-5: Crearea paginii web a proiectului.
 • Activitatea 1-6: Elaborarea strategiei de diseminare.

Etapa 2: Definirea produselor cartografice care vor fi realizate în sprijinul activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă

Obiectivul principal ale acestei etape este:

 • Crearea unui catalog de produse cartografice pentru dezastrele hidrometeorologice (inundaţii, viituri, alunecări de teren).

Obiective secundare:

 • Perfecţionarea şi validarea algoritmilor de procesare a înregistrărilor satelitare pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii sau alunecări de teren.
 • Utilizarea datelor şi a produselor furnizate de alte servicii bazate pe Observarea Pământului (de exemplu, GMES ERS, GEOLAND, SIGUR, CryoLand).
 • Implementarea şi testarea fluxurilor de procesare pentru generarea produselor.
 • Crearea unor sisteme experimentale de monitorizare a suprafeţei terestre şi a zăpezii.

Activităţi:

 • Activitatea 2-1: Perfecţionarea produselor cartografice pentru inundaţii.
 • Activitatea 2-2: Selectarea şi adaptarea algoritmilor de procesare a imaginilor preluate de senzori optici pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii.
 • Activitatea 2-3: Selectarea şi adaptarea algoritmilor de procesare a imaginilor preluate de senzori radar pentru identificarea zonelor afectate de inundaţii.
 • Activitatea 2-4: Crearea unui sistem de monitorizare şi alertă pentru zăpadă.
 • Activitatea 2-5: Perfecţionarea produselor cartografice pentru alunecările de teren.
 • Activitatea 2-6: Realizarea unui sistem experimental pentru monitorizarea suprafeţei terestre folosind tehnici de interferometrie radar diferenţială (DInSAR).

Etapa 3: Definirea infrastructurii de informaţii geospaţiale

Obiectivul principal ale acestei etape este:

 • Proiectarea şi dezvoltarea unui set de instrumente şi servicii web standardizate care să permită utilizatorilor căutarea, vizualizarea, descărcarea, procesarea şi analiza datelor colectate sau create în cadrul serviciului GEODIM (geoportal GEODIM).

Obiective secundare:

 • Crearea unei baze de date geospaţiale, de referinţă.
 • Proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unor servicii bazate pe SOA (Service Oriented Architecture - Arhitectură software bazată pe servicii).
 • Asigurarea interoperabilităţii serviciului urmând principiile şi specificaţiile INSPIRE, GMES, GEOSS, SEIS.

Activităţi:

 • Activitatea 2-1: Colectarea cerinţelor utilizatorilor şi furnizorilor de servicii/date privind infrastructura şi interfaţa de date.
 • Activitatea 2-2: Definirea bazei de date geospaţiale, de referinţă.
 • Activitatea 2-3: Crearea bazei de date geospaţiale, de referinţă.
 • Activitatea 2-4: Proiectarea serviciilor web, a interfeţelor şi a funcţionalităţilor.
 • Activitatea 2-5: Realizarea accesului la datele in-situ colectate de reţelele de staţii meteorologice şi hidrologice şi la imaginile satelitare disponibile în staţiile de recepţie sau arhivele de date, în timp real/cvasi-real.
 • Activitatea 2-6: Dezvoltarea, implementarea şi integrarea serviciilor web.
 • Activitatea 2-7: Testarea sistemului şi evaluarea rezultatelor.
 • Activitatea 2-8: Realizarea de instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatori.
 • Activitatea 2-9: Efectuarea activităţilor de diseminare.

Etapa 4: Crearea unei versiuni avansate a sistemului

Obiectivele principale ale acestei etape sunt:

 • Extinderea serviciului în vederea includerii altor tipuri de dezastre (cutremure, dezastre antropice).
 • Furnizarea către comunitatea de "crowdsourcing" a informaţiilor spaţiale.
 • Realizarea unor teste cu date Sentinel simulate.

Activităţi:

 • Activitatea 4-1: Realizarea produselor cartografice pentru alte tipuri de dezastre (cutremure, dezastre antropice).
 • Activitatea 4-2: Realizarea cartografierii de tip "crowdsource" în etapele de pregătire şi răspuns de urgenţă în cadrul procesului de management al dezastrelor.
 • Activitatea 4-3: Pregătirea pentru datele şi produsele viitoarei misiuni Sentinel.
 • Activitatea 4-4: Efectuarea activităţilor de diseminare.

Etapa 5: Validarea şi exploatarea viitoare a serviciului

Obiectivul principal ale acestei etape este:

 • Testarea şi validarea serviciului GEODIM.

Obiective secundare:

 • Colectarea şi documentarea feedback-ului utilizatorilor privind performanţa şi conformitatea serviciului.
 • Definirea procedurilor şi protocoalelor de testare pentru validarea serviciului.
 • Realizarea testului de validare a serviciului.
 • Perfecţionarea serviciului în funcţie de rezultatele testului de validare şu feedback-ul utilizatorilor.
 • Demonstrarea funcţionării la capacitate maximă a serviciului GEODIM într-un mediu preoperaţional.
 • Diseminarea informaţiilor privind rezultatele proiectului în comunitatea utilizatorilor.

Activităţi:

 • Activitatea 5-1: Efectuarea procedurilor de validare.
 • Activitatea 5-2: Validarea fluxului integrat de servicii şi produse.
 • Activitatea 5-3: Actualizarea infrastructurii de informaţii geospaţiale în funcţie de cerinţele utilizatorilor.
 • Activitatea 5-4: Validarea serviciului.
 • Activitatea 5-5: Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. Demonstrarea funcţionalităţii serviciului.
 • Activitatea 5-6: Exploatarea comercială ulterioară a serviciului.
 • Activitatea 5-7: Realizarea unor cursuri de asistenţă şi instruire pentru utilizatori.

© 2012 - 2017 Consorțiul GEODIM