29 noiembrie 2016. Workshop-ul final al proiectului GEODIM

În data de 29 noiembrie, în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a fost organizat Workshop-ul final al proiectului GEODIM. În cadrul evenimentului au fost prezentate detaliat rezultatele obținute în cadrul proiectului. De asemenea, a fost explicat și demonstrat modul de operare a serviciului GEODIM. În lista de participanți s-au numărat reprezentanți de la următoarele instituții:

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
 • Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare;
 • Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;
 • Administrația Națională Apele Române;
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale;
 • Serviciul de Protecție și Pază;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 • Facultatea de Geografie - Universitatea din București;
 • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București;
 • Universitatea Politehnica din București;
 • Agenția Spațială Română;
 • Terrasigna;
 • Administrația Națională de Meteorologie.

28-29 octombrie 2016. Simpozionul internațional „Geographic Information Systems: Vulnerability and Risk Assessment Using GIS”

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la simpozionul internațional „Geographic Information Systems: Vulnerability and Risk Assessment Using GIS” organizat în perioada 28-29 octombrie la Cluj-Napoca de către Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Titlu comunicare: „MODIS-based, mapping and analysis platform for flood affected areas. Case study: 2006 Danube floods”.


17-21 octombrie 2016. Conferința internațională „3rd European Conference on Flood Risk Management: Innovation, Implementation, Integration”

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de poster, la conferința internațională 3rd European Conference on Flood Risk Management: Innovation, Implementation, Integration organizată în perioada 17-21 octombrie la Lyon (Franța) de către consorțiul FLOODrisk. Titlu comunicare: „Development of a downstream emergency response service for flood and related risk in Romania based on satellite data”.


27 septembrie 2016. Simpozionul internațional „18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing”

Componenta de cartografiere a parametrilor stratului de zăpadă din cadrul serviciului GEODIM a fost prezentată, sub formă de prezentare orală, la seminarul internațional „18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing” organizat în data de 27 septembrie 2016 la Timișoara de către Universitatea de Vest din Timișoara. Titlu comunicare: „Some considerations on using Copernicus Sentinel satellite data for characterizing the snow cover in the Romanian Mountains”.

Componenta de cartografiere a suprafețelor afectate de inundații din cadrul serviciului GEODIM a fost prezentată, sub formă de prezentare orală, la seminarul internațional „18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing” organizat în data de 27 septembrie 2016 la Timișoara de către Universitatea de Vest din Timișoara. Titlu comunicare: „MODIS-based, mapping and analysis platform for flood affected areas. Case study: 2006 Danube floods”.


24-26 august 2016. Conferința internațională FOSS4G 2016

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la conferința internațională „Free and Open Source Software for Geospatial” organizată în perioada 24-26 august la Bonn (Germania) de către Open Source Geospatial Foundation. Titlu comunicare: „Flood mapping and analysis platform based on open satellite data and free and open source geospatial”.


12-19 iulie 2016. Conferința internațională „ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress - From human history to the future with spatial information”

Rezultate obținute în cadrul proiectului GEODIM au fost prezentate, sub formă de poster, la conferința internațională „ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress - From human history to the future with spatial information” organizată în perioada 12-19 iulie 2016 la Praga (Republica Cehă). Titlu comunicare: „Sentinel-1/2 data for ship traffic monitoring on the Danube River”.

Rezultate obținute în cadrul proiectului GEODIM au fost prezentate, sub formă de prezentare orală, la conferința internațională „ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress - From human history to the future with spatial information” organizată în perioada 12-19 iulie 2016 la Praga (Republica Cehă). Titlu comunicare: „Environmental Impact Assessment of Rosia Jiu Opencast Area Using an Integrated SAR Analysis”. Rezultatele au fost publicate și sub formă de articol în The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B8, 2016, XXIII ISPRS Congress, Commission VIII (Volume XLI-B8), WG VIII/1 – Disaster and Risk Reduction.


9-11 iunie 2016. Conferința internațională „Agriculture for life, life for agriculture 2016”

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la conferința internațională „Agriculture for life, life for agriculture 2016” organizată în perioada 9-11 iunie la București. Titlu comunicare: „Development of a downstream emergency response service for disaster hazard management based on Earth Observation data”.


9-13 mai 2016. Conferința internațională „ESA Living Planet Symposium”

Rezultate obținute în cadrul proiectului GEODIM au fost prezentate, sub formă de poster, la conferința internațională „ESA Living Planet Symposium” organizată în perioada 9-13 mai 2016 la Praga (Republica Cehă) de către Agenția Spațială Europeană. Titlu comunicare: „Sentinel-1/2 data for ship traffic monitoring on the Danube River”.


9-10 martie 2016. Seminarul utilizatorilor modelelor COSMO/CLM/ART

Rezultate obținute în cadrul proiectului GEODIM au fost prezentate, sub formă de prezentare orală, la seminarul internațional al utilizatorilor modelelor COSMO/CLM/ART organizată în perioada 9-10 martie 2016 la Offenbach (Germania). Titlu comunicare: „ Studii privind impactul asimilarii de date radar in prognoza numerica a modelului COSMO si validarea nebulozitatii estimate de model cu ajutorul datelor satelitare”.

Rezultate obținute în cadrul proiectului GEODIM au fost prezentate, sub formă de prezentare orală, la seminarul internațional al utilizatorilor modelelor COSMO/CLM/ART organizată în perioada 9-10 martie 2016 la Offenbach (Germania). Titlu comunicare: „Calibrarea modelului ICON regional la rezolutii inalte pentru prognoza fenomenelor extreme: teste idealizate”.


3-5 noiembrie 2015. Conferința internațională Ensuring Long-Term Data Preservation, and Adding Value to Scientific and Technical Data

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la conferința internațională Ensuring Long-Term Data Preservation, and Adding Value to Scientific and Technical Data organizată în perioada 3-5 noiembrie la Darmstadt (Germania) de către Agenția Spațială Germană. Titlu comunicare: „Faciliting the use of high resolution Earth Observation data to support the development of rapid mapping products for natural disasters”.


19-20 noiembrie 2015. Sesiunea Anuală de Comunicari Științifice, Meteo Romania

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice, MeteoRomania organizată în perioada 19-20 noiembrie la București de către Administrația Națională de Meteorologie. Titlu comunicare: „Cartografierea si analiza zonelor afectate de inundatii folosind date satelitare”.


22-24 iulie 2015. 8th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (Multi - Temp)

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la 8th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images organizată în perioada 22-24 iulie la Annecy (Franța). Titlu comunicare: „A Rapid Mapping Approach to Quantify Damages Caused by the 2003 Bam Earthquake Using High Resolution Multitemporal Optical Images”.


14-18 iulie 2015. Conferința internațională FOSS4G-Europe

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de poster, la conferința internațională FOSS4G-Europe organizată în perioada 14-18 iulie la Como (Italia) de către Universitatea Politehnică din Milano. Titlu comunicare: „Satellite Snow Cover Products Evaluation and Validation Platform Developed Entirely with FLOSS Software”.


17-19 iunie 2015. Seminarul internațional al consorțiului "ADAGUC"

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la seminarul internațional al consorțiului "ADAGUC" organizat în perioada 17-19 iunie 2015 la De Bilt (Olanda) de către Institutul Meteorologic Regal din Olanda. Titlu comunicare: „The use of ADAGUC platform for disaster mapping. The Romanian experience”.


15-19 iunie 2015. The 35 the EARSeL Symposium 2015

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la conferința internațională EARSeL Symposium 2015 organizată în perioada 15-19 iunie la Stockholm (Suedia) de către Asociația EARSeL. Titlu comunicare: „Contribution of satellite data to the development of a downstream emergency response service for flood and related risks in Romania”.


22 ianuarie 2015. Întâlnirea „Copernicus User Forum on Emergency”

Serviciul GEODIM a fost prezentat, sub formă de prezentare orală, la întâlnirea „Copernicus User Forum on Emergency” organizată în data de 22 ianuarie 2015 la Bruxelles de către Comisia Europeană. Titlu comunicare: „Romanian experience in developing an satellite based emergency response service”.


03 mai 2014. Monitorizarea inundațiilor din România – județele Mehedinți și Dolj

Avertizările cod roșu de inundații emise de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru județele situate în sudul României au determinat reactivarea Serviciului de Gestionare a Situațiilor de Urgență din cadrul Programului Copernicus. În acest context, Agenția Spațială Română (ROSA) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au colaborat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în vederea punerii la dispoziție a informațiilor și datelor necesare Serviciului Copernicus pentru elaborarea hărților de referință și de situație pentru localitățile afectate de inundații în județele Mehedinți și Dolj. Hărțile realizate sunt disponibile aici.


20 aprilie 2014. Monitorizarea inundațiilor din România – județul Teleorman

Precipitațiile abundente înregistrate în perioada 18-20 aprilie în sudul României au condus la inundarea mai multor localități din bazinul hidrografic Vedea. Sute de case au fost afectate, iar patru oameni și-au pierdut viața. Agenția Spațială Română (ROSA) împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au furnizat informații și date către Serviciul de Gestionare a Situațiilor de Urgență din cadrul Programului european de monitorizare a Pământului (Copernicus). Pe baza acestor date și a imaginilor satelitare achiziționate în regim de urgență a fost posibilă crearea unui set de hărți de situație ce permit identificarea obiectivă a zonelor afectate. Hărțile realizate sunt disponibile aici.

Începând cu anul 2009, ROSA coordonează activitatea Oficiului Regional SPIDER care are rolul de a promova, sub egida ONU, utilizarea informațiilor spațiale pentru managementul dezastrelor și răspuns în situații de urgență. Activitățile desfășurate de către ROSA și ANM, un partener esențial în cadrul Oficiului Regional SPIDER, au fost popularizate la nivel internațional prin intermediul UN-SPIDER Knowledge Portal.


27 mai 2013 - Buzău. Seminar dedicat comunităților de potențiali utilizatori ai proiectului GEODIM

Reprezentanții proiectului GEODIM, împreună cu cei ai proiectelor FP7 IncREO (Increasing Resilience through Earth Observation) și CHANGES (Changing Hydro-Meteorological Risks as Analysed by a New Generation of European Scientists), au prezentat autorităților locale din județul Buzău (Prefectură, Consiliul Județean, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița) contextul actual pentru dezvoltarea unui serviciu național de gestionare a situațiilor de urgență, fundamentat pe utilizarea înregistrărilor satelitare.

În cadrul discuțiilor s-au dezbătut responsabilitățile asumate în cadrul celor trei proiecte, precum și fluxul de lucru între partenerii de proiect și utilizatorii rezultatelor proiectelor GEODIM, IncREO și CHANGES.


1 noiembrie 2012 - București. Seminar dedicat comunităților de potențiali utilizatori ai proiectului GEODIM

Partenerii consorțiului GEODIM au prezentat obiectivele asumate în cadrul proiectului, tehnologiile și modul de utilizare al acestora în crearea unui serviciu național bazat pe date satelitare pentru gestionarea situațiilor de urgență, în context european și internațional.

De asemenea, întâlnirea a avut rolul de a colecta propunerile, comentariile și observațiile experților potențialilor utilizatori finali și de a identifica oportunități de colaborare pe acest subiect.


© 2012 - 2017 Consorțiul GEODIM