Obiective generale:

 • GEODIM va dezvolta un serviciu național pentru managementul situațiilor de urgență, folosind informații geospațiale pe baza cărora vor fi realizate produse complexe specifice fiecărei faze ale acestui proces, respectiv: pregătire/prevenire, răspuns de urgență și reconstrucție. Proiectul va identifica cerințele utilizatorilor și va ține cont de acestea în definirea serviciului.
 • GEODIM va reuni toate serviciile actuale (SIGUR, GMES ERS, International Charter, UN-SPIDER) în cadrul unui singur serviciu de management al situațiilor de urgență în România. Proiectul va înființa un centru de date care va conține imagini satelitare de arhivă și imagini achiziționate în timpul dezastrelor, date culese din teren (in-situ) și diferite tipuri de date auxiliare, care vor fi stocate în baze de date geospațiale. În plus, Centrul de date va încorpora și algoritmi avansați pentru procesarea înregistrărilor satelitare, care vor fi integrați în fluxuri de procesare complexe, adaptate pentru fiecare tip de dezastru în parte.
 • GEODIM va dezvolta expertiza specialiștilor români, atât în participarea la acțiuni locale (apeluri de urgență în cadrul SIGUR, GMES-ERS, International Charter, UN-SPIDER), cât și în acțiuni desfășurate în cadrul Oficiului Regional UN-SPIDER, oferind sprijin și asistență altor țări afectate de dezastre.
 • GEODIM va realiza acorduri de cooperare cu autoritățile guvernamentale și locale, protecția civilă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, institute de cercetare-dezvoltare, universități pentru a asigura o bună desfășurare a activităților de reducere a riscului de dezastru și de răspuns rapid în cazul situațiilor de urgență.

Obiective specifice:

 • GEODIM va acționa ca o interfață între serviciile actuale (SIGUR, GMES-ERS, International Charter, UN-SPIDER) de management al situațiilor de urgență.
 • GEODIM va continua și va perfecționa activitățile dezvoltate în cadrul SIGUR.
 • GEODIM va înființa comunitatea utilizatorilor finali, pe baza cerințelor acestora fiind definite atât funcționalitățile sistemului, cât și produsele care vor fi realizate.
 • GEODIM va promova, disemina și demonstra funcționalitățile sistemului în cadrul comunității utilizatorilor finali pentru a primi un feedback cât mai corect și bine-documentat.
 • GEODIM va oferi asistență și instruire utilizatorilor serviciului, pentru a îmbunătăți nivelul național de cunoștințe privitoare la managementul situațiilor de urgență, în vederea obținerii unor beneficii socio-economice semnificative.
 • Serviciul GEODIM va fi gestionat în viitor de o companie privată, fapt care va conduce la creșterea competitivității României în domeniul Observării Pământului, la nivel european și internațional.
 • GEODIM va identifica dezastrele specifice României (inundații, alunecări de teren, cutremure, accidente industriale) și va face o evaluare a riscului pentru fiecare tip de dezastru. Accentul va fi pus pe inundații și alunecări de teren, în timp ce cutremurele și accidentele industriale vor fi abordate experimental în cadrul proiectului.
 • GEODIM va defini o infrastructură de informații geospațiale, stocate în baze de date GIS georeferențiate (straturi tematice privind acoperirea/utilizarea terenului, drumuri, bazine hidrografice, limitele unităților administrativ-teritoriale, modele numerice ale terenului, imagini satelitare preluate de senzori radar, imagini aeriene, date culese din teren de la stațiile meteorologice sau hidrologice, etc.).
 • GEODIM va proiecta, dezvolta, implementa și integra servicii web.
 • GEODIM va analiza și modela riscul de apariție a unei situații de urgență pentru a sprijini autoritățile în realizarea unor acțiuni de prevenire sau reducere a efectelor unui dezastru, consolidând astfel etapa de prevenire/pregătire a procesului de management al situațiilor de urgență.
 • GEODIM va identifica și va adapta fluxurile de procesare actuale optime pentru fiecare tip de dezastru și va dezvolta noi algoritmi pentru obținerea unor produse complexe, de precizie ridicată. Produsele vor fi validate pe baza datelor culese din teren. De asemenea, va proiecta șabloane pentru produsele cartografice, pentru a realiza astfel hărți omogene din punct de vedere al legendei, sistemului de proiecție și textului prin care sunt descrise datele care au stat la baza elaborării acestora și algoritmii de procesare utilizați.
 • GEODIM va realiza hărți în limba română, pentru a permite utilizarea acestora pe scară largă. Acest fapt este important mai ales atunci când sunt necesare acțiuni de salvare.
 • GEODIM va lua în calcul viitoarele misiuni satelitare și va dezvolta aplicații și algoritmi pentru procesarea imaginilor preluate de acestea (de exemplu, misiunea Sentinel-2 va furniza date pentru managementul situațiilor de urgență, în cadrul GMES).
 • GEODIM va permite cartografierea de tip "crowdsource", prin implicarea comunității în procesul de management al situațiilor de urgență (în etapele de prevenire/pregătire și răspuns de urgență).
 • GEODIM va efectua sesiuni de instruire pentru echipele operaționale, crescând astfel nivelul de expertiză în managementul situațiilor de urgență, la nivel național.
 • GEODIM va promova cooperarea internațională și va participa în misiuni de asistență în cadrul Oficiului Regional UN-SPIDER.
© 2012 - 2017 Consorțiul GEODIM