Platformă de informații geospațiale în sprijinul managementului situațiilor de urgență (GEODIM)

Descriere proiect

GEODIM va furniza un serviciu validat și operațional care va ajuta autoritățile în toate etapele procesului de management al situațiilor de urgență: prevenire/pregătire, răspuns, reconstrucție. Serviciul va livra utilizatorilor hărți produse în timpul situațiilor de urgență și hărți de referință utile în etapele de prevenire/pregătire și reconstrucție. GEODIM se dorește un instrument de bază în luarea deciziilor în cadrul celulelor de criză, va crește eficiența intervențiilor, va asigura o mai bună cunoaștere a dimensiunilor și amplitudinii fenomenului în cauză, contribuind în final la reducerea pierderilor umane și materiale. Fiind dezvoltat va baza cerințelor utilizatorilor finali, serviciul va permite integrarea în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Titlu: Platformă de informații geospațiale în sprijinul managementului situațiilor de urgență (eng. Platform for Geoinformation in Support of Disaster Management)

Acronim: GEODIM

Autoritatea contractantă: UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării)

Numar contract finanțare: 202/2012 / PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0575

Durată: 3 ani (02.07.2012 – 30.06.2015)

Buget: 2.950.000 RON din surse bugetare + 649.615 RON cofinanțare

© 2012 - 2017 Consorțiul GEODIM